Mijn foto

Bevriende bloggers

Must see websites

« Expert Panel: Bedrijfsjubilea. Door Rob Captijn | Hoofdmenu | Column: Druk op rood »

2-9-07

Reacties

Henk

Rob.

Ik heb je stukkie een aantal malen gelezen. Al jaren is er wat loos in de politiek. Ik meen dat het ergens midden tachtig is fout gegaan. Dat toen het regenteske gedrag van politici is ontstaan. Ik kan me herinneren dat ik onder de borrel met vrienden zat te filosoferen over de oprichtig van een eigen politieke partij. Het is er nooit van gekomen.
In Den Haag spreekt met over het bedrijfsleven over het grote graaien, het old boys network en dergelijke. De politiek heeft hier het voorbeeld voor gegeven Werd er al eens een partijleider of minister of ander politiek onbenul aan de kant gezet, dan was er binnen zes maanden wel ergens een erebaantje (goed betaald; meestal beter als het vorige baantje) als commisaris, leider projectteam, burgemeester of wat dies meer zij.
De politiek zegt jaarlijks wat over inflatie en prijsmatiging. Wat doen de politici? Accijnzen verhogen, belastingen erbij, kwartjes heffing een mooie naam geven, etctera. De plaatselijke politiek doet nog harder mee. En de provinciale dort niet onder getuige het recente nieuws over Noord Brabant. Nog steeds krijgen uitgerangeerde politici die grove/ernstige fouten hebben gemaakt duur betaalde erebaantjes. Denk eens aan de voormalig commisaris van Zuid Holland indetijd metde lening aan Ceteco. Ze is er nog steeds. Zelfs linkse politici. Bij hun komt e hypocrisie nog harder aan.

Ach, laat ik hiermee stoppen. Na de dood van Fortuin heb ik niet meer gestemd. Ik heb het vertouwen in de politiek echt verloren.

Henk

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.